grafika1 grafika2

Špeciálna základná škola s materskou školou

Karpatská 1, 811 05 Bratislava

titulka Karpatska

Špeciálna základná škola

O nás

[aktualizované: 20.12.2016]

Zameriavame sa na vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím a s viacnásobným postihnutím (mentálne postihnutie a narušená komunikačná schopnosť).

Zriaďovateľ: Okresný úrad v Bratislava, Odbor školstva, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava,
Vznik: 1921
Lokalita: Bratislava - Staré mesto
Zameranie: vzdelávanie žiakov s mentálnym postihnutím podľa variantov A, B, C
vzdelávanie žiakov s viacnásobným postihnutím
Forma: samostatná rozpočtová organizácia s účinnosťou od 1. 1. 2009 na dobu neurčitú

Vyučovanie prebieha v týchto predmetoch: matematika, slovenský jazyk, telesná výchova, pracovné vyučovanie a ostatné predmety podľa vzdelávacieho programu.

V škole pracujú viaceré záujmové útvary. Žiaci pracujú v krúžku šikovných rúk, dramatickom, tanečnom, krúžku náboženskej výchovy a fotokrúžku. Žiaci školy sa spolu so svojimi pedagógmi zúčastňujú rôznych súťaží, hier a slávností, ktoré ponúkajú kultúrne inštitúcie v meste. Aktívne sa zapájame do OLOmpiády.

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava