grafika1 grafika2

Špeciálna základná škola s materskou školou

Karpatská 1, 811 05 Bratislava

titulka Karpatska

Špeciálna základná škola

Kontakt

Poštová adresa:
Špeciálna základná škola s materskou školou
Karpatská 1
811 05 Bratislava

Email:
karpatska@karpatska.eu

Telefón: 02 52 493 454

Darovací účet: SK82 8180 0000 0070 0010 7686

Zamestnanci:

riditeľka školy: Mgr. Ľubica Jägrová

zástupkyňa riaditeľky školy: Mária Kozlíková

ŠZŠ s MŠ

Mgr. Lucia Gašparová triedna učiteľka
Mgr. Gabriela Čakajdová triedna učiteľka
Mgr. Eva Lengyelová triedna učiteľka
Mgr. Andrea Kandravá triedna učiteľka
Mgr. Silvia Olšiaková triedna učiteľka
Mgr. Darina Lučanská triedna učiteľka
Mgr. Iveta Orosová triedna učiteľka
Mgr. Radka Teplanová triedna učiteľka
Mgr. Juraj Gódány triedny učiteľ
Mgr. Darina Adámiková triedna učiteľka
Mgr. Daniela Bučková triedna učiteľka

Bc. Erika Vrábľová asistentky
Mgr. Mária Bubniaková
Mgr. Jana Hrušecká
Mgr. Jana Šimková

PaedDr. Alena Princová vychovávateľka
Mgr. Denisa Lenčová vychovávateľka
Bc. Dominika Michalčíková vychovávateľka
Mgr. Viera Maruničová vychovávateľka
Mgr. Marta Helmichová vychovávateľka
Mgr. Dagmar Onderová asistentka vychovávateľky

CŠPP

Mgr. Ľubica Jägrová
02 5249 3454 karpatska@karpatska.eu
riadteľka CŠPP

Mgr. Emilia Lazová
02 5262 3048 emilia.lazova@karpatska.eu
vedúca poradne
logopédka

Mgr. Lenka Hanusková
02 5262 3666 lenka.hanuskova@karpatska.eu,
logopédka

Mgr. Žofia Řehůřková
zofia.rehurkova@karpatska.eu,
logopédka

Mgr. Barbora Ryšavá
02 5262 3667 barbora.rysava@karpatska.eu
špeciálny pedagóg

Mgr. Soňa Vašíčková
02 5262 3665 sona.vasickova@karpatska.eu
psychologička

Mgr. Martina Jakubíková
02 5262 3665 martina.jakubikova@karpatska.eu
psychologička

Mgr. Janka Farkašová, PhD.
janka.farkasova@karpatska.eu
terénny špeciálny pedagóg

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava