grafika1 grafika2

Špeciálna základná škola s materskou školou

Karpatská 1, 811 05 Bratislava

titulka Karpatska

Špeciálna základná škola

Kontakt

Poštová adresa:
Špeciálna základná škola s materskou školou
Karpatská 1
811 05 Bratislava

Email:
karpatska@karpatska.eu

Telefón: 02 52 493 454

Darovací účet: SK82 8180 0000 0070 0010 7686

Zamestnanci:

riditeľka školy: Mgr. Ľubica Jägrová

zástupkyňa riaditeľky školy: Mária Kozlíková

ŠZŠ s MŠ

CŠPP

Mgr. Ľubica Jägrová
02 5249 3454 karpatska@karpatska.eu
riadteľka CŠPP

Mgr. Emilia Lazová
02 5262 3048 emilia.lazova@karpatska.eu
vedúca poradne
logopédka

Mgr. Lenka Hanusková
02 5262 3666 lenka.hanuskova@karpatska.eu,
logopédka

Mgr. Žofia Řehůřková
zofia.rehurkova@karpatska.eu,
logopédka

Mgr. Barbora Ryšavá
02 5262 3667 barbora.rysava@karpatska.eu
špeciálny pedagóg

Mgr. Soňa Vašíčková
02 5262 3665 sona.vasickova@karpatska.eu
psychologička

Mgr. Martina Jakubíková
02 5262 3665 martina.jakubikova@karpatska.eu
psychologička

Mgr. Janka Farkašová, PhD.
janka.farkasova@karpatska.eu
terénny špeciálny pedagóg

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava