grafika1 grafika2

Špeciálna základná škola s materskou školou

Karpatská 1, 811 05 Bratislava

titulka Karpatska

NOVINKY / OZNAMY

JUNIALES 2017

Poďakovanie

Naša škola a škôlka sa zapojila do filantropického projektu „Viem Ti povedať“ 2017 a naša žiadosť bola schválená. Týmto by sme chceli za nás a naše deti vyjadriť úprimné ďakujem Nadácii Pontis a spoločnosti Lenovo za darovanie 8 tabletov s aplikáciou pre pomoc deťom s PAS v našej starostlivosti.


Dobrý deň,

ďakujeme Vám za podporu hromadnej pripomienky k asistentom učiteľa, za Váš podpis i šírenie tejto myšlienky. Sme nadšení z odozvy a rýchlosti reakcií. Je to pre nás signál, že téma podhodnoteného financovania asistentov učiteľa, špeciálneho pedagóga a nielen ich, Vám nie je ľahostajná. V súčasnosti sa Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením (ZZ) podieľa na systémovej zmene vo veci potreby asistentov učiteľa, osobných asistentov, pomocných vychovávateľov a školských sestier, aby bolo možné v školách rozšíriť podporné služby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Potrebná je komunikácia s kompetentnými a naša argumentácia môže byť znásobená prostredníctvom dotazníka, o vyplnenie ktorého Vás prosíme, aby náš hlas bol aj Vaším hlasom volajúcim za práva detí so ZZ.

Dobrý dôvod na DOTAZNÍK

Prichádzame s dotazníkom, ktorý nám umožní ešte lepšie spoznať a tlmočiť hlas rodín, ktorých sa potreba rozšírenia podporných a odborných služieb v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami osobne dotýka.

Ak ste jednou z nich, alebo ho viete posunúť vo svojej komunite rodine, ktorej sa týka, prosíme Vás o pár minút Vášho času na vyplnenie, či sprostredkovanie dotazníka.

O jeho najdôležitejších výstupoch budeme informovať i Vás.

Veci SÚVISIACE

Upozorňujeme Vás na tlačovú konferenciu Zuzany Zimenovej, ktorá na pôde NRSR neostáva len pri tlačovkách, ale predstavuje možné cesty koncepčného riešenia podporných a odborných služieb v školách. Vystúpila na nej aj členka našej rodičovskej platformy Katarína Mažárová.

Taktiež Vám dávame do pozornosti i samotný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Jeho cieľom je rozšírenie individuálnej pomoci pre žiakov v školách prostredníctvom osobných asistentov, pomocných vychovávateľov a školských sestier.

Tešíme sa na ďaľší kontakt s Vami a prosíme, zachovajte nám Vašu priazeň, dodáva nám presvedčenie, že sme súčasťou komunity Slovensko.

S úctou,
Platforma rodičov detí so zdravotným znevýhodnením


Školský rok 2016/2017

[publikované: 22.03.2017]

Relácia z TV RIK

Televízia RiK a spoločnosť Zaren sa spojili, aby potešili deti v Špeciálnej základnej škole s materskou školou na Karpatskej ulici v Bratislave. Deti v tejto škole majú špeciálny režim výučby, keďže sa tam vzdelávajú žiaci s mentálnym postihnutím a s viacnásobným postihnutím. Pre kvalitné učenie potrebujú priestor, kde by si mohli počas hodín oddýchnuť.

Aktuálne sa zopár matracov v triedach nachádza, ale bohužiaľ ich majú málo a sú zničené.

Naše aktívne kolegyne sa preto rozhodli, že musia konať. Túto školu často navštevujú a sú podrobne informované o situácií v škole, rozhodli sa im pomôcť: "Dostali sme kontakt na slovenského výrobcu matracov Zaren, ktorého sme oslovili kvôli spolupráci a možnosti darovať pár matracov," opisuje Františka Fedor, marketing a produkt manažér TV RiK. Po pár stretnutiach sa spoločnosť rozhodla, že škole pomôže. V piatok teda zavítali na Špeciálnu základnú školu s materskou školou a zorganizovali túto dobročinnú aktivitu.

Radosť detí bola neopísateľná a z nových matracov sa náramne tešili. Dokonca ich prišiel pozrieť aj samotný RiK, od ktorého sa nevedeli odlepiť. Spravili si s ním pár fotiek, vyobjímali ho a trochu sa s ním pohrali na nových matracoch. Týmto však pomoc určite nekončí, pretože na škole je ešte veľa práce. Pozrite si krásne video z tohto odovzdávania matracov. Úprimná detská radosť vám určite vyčarí úsmev na tvári.

TV RIK

Matrace pre na3e deti 1 Matrace pre na3e deti 2 Matrace pre na3e deti 3 Matrace pre na3e deti 4 Matrace pre na3e deti 5 Matrace pre na3e deti 6 Matrace pre na3e deti 7 Matrace pre na3e deti 8 Matrace pre na3e deti 9 Matrace pre na3e deti 10 Matrace pre na3e deti 11 Matrace pre na3e deti 12 Matrace pre na3e deti 13 Matrace pre na3e deti 14 Matrace pre na3e deti 15 Matrace pre na3e deti 16 Matrace pre na3e deti 17 Matrace pre na3e deti 18 Matrace pre na3e deti 19 Matrace pre na3e deti 20 Matrace pre na3e deti 21 Matrace pre na3e deti 22 Matrace pre na3e deti 23 Matrace pre na3e deti 24 Matrace pre na3e deti 25


[publikované: 28.02.2017]

Ďakujeme Panta Rhei, s.r.o.
za materiálny dar v hodnote 458,€ - 100 ks kníh pre deti a žiakov našej školy.

Obrazcok2
www.pantarhei.sk


[publikované: 10.02.2017]

OZNAM

[aktualizované: 01.02.2017]

Milí rodičia,

Obraycok1

od 1. januára 2017 škola zmenila dodávateľa školskej stravy.

Dodávateľ: Môj obedík

Sídlo: Gymnázium, Ul. Ladislava Sáru č. 1, 841 04 Bratislava

Cena lístku:

  • Deti MŠ (D,O,O) - 1,50€
  • Žiaci ŠZŠ - 1,50€

Prihlasovanie a odhlasovanie do 800h:

  • mojobedik1@gmail.com,
  • prípadne SMS 0919319595

Bankové spojenie: SK53 0900 0000 0051 2365 1666


Tlačivo na poukázanie 2% z dane:

otvoriť súbor . . . TU . . . [formát súboru: DOCX]


[publikované: 27.01.2016]

Podporte návrhy zvyšujúce kvalitu života rodín s deťmi s ťažkým zdravotným postihnutím

Potreby rodín s dieťaťom s ŤZP


Milá pani Ľubica,
Nadácii Orange a komisii sa Váš príbeh nesmierne páčili, preto ho vybrala medzi príbehy, ktoré podporí cez dakujeme.sk štartovným vo výške 220 eur. Zároveň Nadácia Orange znásobí každý dar, ktorým bude príbeh podporený rovnakou sumu, t.j. vo výške 1:1.

Vytvorením príbehu na dakujeme.sk, získate možnosť prijímať dary od individuálnych darcov. Nadácia Orange každý z darov znásobí rovnakou sumou, max 150 eur na jeden dar. Napr: to znamená, že dar vo výške 600 eur bude znásobený sumou 150 eur. Ak vám darca venuje napr. 10 eur, Nadácia pridá ďalších 10 eur. Nadácia Orange znásobí vaše dary max do výšky 300 eur, resp. do výšky cieľovej sumy.

Váš príbeh má tento link - http://dakujeme.sme.sk/vyzva/1626/daruj-usmev

Prosíme vás dajte vedieť, čo najväčšiemu počtu priateľov, že môžu podporiť váš príbeh. Poskytnite im prosím vás info, že Nadácia Orange znásobí ich dar 1:1. Ľudí to motivuje :) Môžete ich osloviť napríklad:

  • cez facebook
  • mailom
  • napiecť medovníčky - obdarovať nimi priateľov a poprosiť ich, aby zvážili pomoc
  • príp. im môžete navrhnúť, aby si spolu s deťmi prečítali príbeh a porozprávali sa o možnej pomoci,
  • ak ste odvážni skúste navrhnúť, aby sa vzdali jedného darčeka a pomohli príbehu....

Napriek skutočnosti, že Nadácia Orange vyčlenila na znásobovanie darov AŽ 16 402 EUR a suma sa každým dňom navyšuje, odporúčam vám, aby ste HNEĎ ZAJTRA oslovili svojich priateľov s prosbou o podporu. Môže sa stať, že ak si to necháte na poslednú chvíľu, už nezostanú pre vás prostriedky.

Odmenou pre nás všetkých bude RADOSŤ. Zároveň peniažky na obdarovanie dostanete čím skôr!

Viac info o programe, ako aj informáciu o tom aká suma zostáva každý deň na prerozdelenie nájdete TU.

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1, 811 05 Bratislava